Hanoi Public Transport Management Center - Hanoi bus - Hanoi map
Quan ly giao thong noi bo luon chon hncom la cong ty sửa chữa laptop hà nội uy tin hang dau viet nam

Tra cứu tuyến xe bản đồ
Thư góp ý
Hỗ trợ trực tuyến
SĐT : 1900.6836
Thăm dò ý kiến của bạn

 

 BAN GIÁM ĐỐC

- Giám đốc:          Ông Thái Hồ Phương

- Phó Giám đốc :  Bà Trần Thị Phương Thảo  

 CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Tổ chức hành chính:

- Bà Bùi Thu Thủy - Trưởng phòng

- Ông Phạm Hồng Sơn - Phó trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thanh Hưng - Phó trưởng phòng 

2. Phòng Tài chính kế toán:

- Bà Đinh Thị Hồng Sim - Trưởng phòng

- Bà Trần Thị Ngọc Khanh - Phó trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Thu - Phó trưởng Phòng

3. Phòng Kế hoạch vận hành:

- Ông Phạm Đình Tiến - Trưởng phòng

- Ông  Hoàng Đăng Hiến - Phó trưởng phòng

- Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó trưởng phòng

- Ông Chu Duy Cường - Phó trưởng phòng

4.  Phòng Hạ tầng vận tải hành khách công cộng:

- Ông Vũ Quý Kiên - Trưởng phòng

- Dương Duy Đức - Phó trưởng phòng

5. Phòng Quản trị hệ thống vé:

- Bà Trần Thị Vân Hương - Trưởng phòng

- Ông Ngô Đức Linh - Phó trưởng phòng

6. Phòng Điều hành giao thông thông minh:

- Ông Phạm Thành Lâm - Phó trưởng phòng phụ trách

- Bà Trần Thị Minh Khuê - Phó trưởng phòng

- Ông Đoàn Thế Cao - Phó trưởng phòng

 7. Phòng Khai thác dịch vụ giao thông vận tải:

- Ông Nguyễn Huy Toàn - Trưởng phòng

- Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó trưởng phòng

 

Video Clip

 

 

Đối tác dự án